W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

Sztuka nauczania jest tylko sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, aby następnie ją zaspokajać, ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych. Wiadomości, które gwałtem wpycha sie do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrawić naukę, trzeba przełykać ją z apetytem

Anatol France (1850)   

Jeśli jesteś moim studentem znajdziesz tu  ważne terminy,  obowiązujący zakres materiału oraz przykładowe zadania na kolokwia i egzaminy, prace kontrolne i wyniki  

 


Uwaga:

z powodu godzin dziekańskich ogłoszonych ze względu na Akademickie Targi Pracy
w tym tygodniu konsultacje odbędą się wyjątkowo w piątek (22.04) w godzinach od 13.00 do 14.30.

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2015/2016

wtorki  13.15-14.45  p.512 CMF