W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 


Sztuka nauczania jest tylko sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, aby następnie ją zaspokajać, ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych. Wiadomości, które gwałtem wpycha sie do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrawić naukę, trzeba przełykać ją z apetytem

Anatol France (1850)   

Jeśli jesteś moim studentem znajdziesz tu  ważne terminy,  obowiązujący zakres materiału oraz przykładowe zadania na kolokwia i egzaminy, prace kontrolne i wyniki  

 

 


 Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2014/2015

wtorki 11.00 - 11.45 pok. wykładowców WEEiA

  wtorki 17.30 - 18.15  p.512 CMF